dijous, 22 d’abril del 2010

INCORPORACIÓ DE 6 TREBALLADORES PER FER EL COMPOST

Avui, 22 d'Abril del 2010, és un dia especial. La cooperativa hem incorporat 6 treballadores, amb un currículum immaculat, per les seccions de compostatge i ous frescos.
La seva principal tasca és la de accelerar el procés de descomposició de les restes de matèria orgànica, en un principi només vegetal, que cada dia creem en els àpats del centre. És a dir, mengen, trinxen i barregen amb els seus excrement la matèria orgànica. Aquesta barreja anirà a parar al compostador on es convertirà en un compost perfecte per les nostres terres.

dilluns, 19 d’abril del 2010

El paller

Un paller com els d'avanç, segurament no del tot pràctic però si molt estètic.
La informació que hem trobat per construir-lo és poca, per això si hi veieu elements a millorar ja ens ho fareu saber. Gràcies.

BUSQUEM LOGO

Tria el logo més apropiat perquè ens hi poguem identificar.EL TEU VOT EN AJUDARÀ MOLTÍSSIM. Gràcies
Donem les gràcies en Kiko (educador) per fer-nos el disseny d'aquests logos.


dimecres, 14 d’abril del 2010

Visita al Mercat de la Flor

Dia 14 d' abril vam anar a Vilasar de Mar a veure el Mercat de la Flor i la planta de Catalunya . A les 13 h ens van venir a buscar el Dani i el Toni. Vam arribar molt aviat a Vilasar de Mar. Vam entrar i ens esperava una noia que es deia Ana vam a anar a la sala de susbastes i ens va explicar una mica tot lo que era el Mercat de la Flor.

Vam veure un video de la història, com va començar el Mercat de les flors, ens van explicar una mica que al 2001 no deixaven comprar plantes o flor als estranjers, es van donar que ells també necesitaven comprar plantes de fora i al final els van deixar. Ara fa poc van controlar la venta ja que els paquistanis compraven les flors a dins i sortien a fora i les venien més cares i la gent es queixava. Ara no poden entrar sense estar indentificats amb permisos de venda al públic.
Toni, Dani, Joel P, Joel C, Fatima, Carles , Nico, Raquel. 15/4/10

dimarts, 13 d’abril del 2010

Dimarts 13

He tret les males herbes de l'hort, també les roques més grans i he plantat dues plantes que es diuen talperes, que serveix perquè no entrin els talps a l'hort. He guardat la herba que he tret per fer-ne compostatge, després he mullat les arrels dels enciams perqué s'agafi més a la terra i puguin crèixer millor. N'hem plantat 110 enciams meravella fent forats a la terra i medint per que quedi a 20 centimetres cada enciam i he tallat una mica les puntes abans de plantar-les per estimular-les i que creixin més ràpid després les he plantat.

Per cert sóc en Carles tinc 17 anys i sóc un dels hortalans titulars de la cooperativa.

Estatus de la cooperativa

1. Objectius:

Els compareixents constitueixen la Societat cooperativa denominada COOPERATIVA LA SERRA tenim l'objectiu de cultivar i vendre productes vegetals, de manera ecològica. Es busca una finalitat formativa i educativa.

2. Càrregs

Amb càrrec són:

Hortalà

Secretari

Comercial

3. La Cooperativa es constitueix per temps indefinit i donarà començament el 26 d'agost del 2009.

4- Consell Reactor: EDUCADOR+MENORS TREBALLADORS(CÀRRECS).

Base de la cooperativa

Article 1- DURADA

La cooperativa la serra es constitueix una cooperativa de treball associats.
Els presents estatuts queden dotat de plena personalitat jurídica o la responsabilitat dels socis limitada de les obligacions socials.

Artucke 2-QUI POT SER SOCI

Poden ser esser socis totes les persones que puguin prestar el seu treball de cara realitzat l'objecte.

Article 3- REQUISITS D'ADMISSIÓ

Per l'admissió d'una persona com soci cal complir els requisits següents:

 • L'assenyalat a l'article 2 d'aquests estatuts.
 • Superar un període determinat. Durant el qual la cooperativa i l'espirant valoraran la seva incorporació

Article 4-ADMISSIÓ

L'admissió es decidida per el consell rector que es fomentarà:

 • Les necessitats de la cooperativa
 • Els informes del període de prova

Article 5- OBLIGACIONS DELS SOCIS

 • Assistir a les reunions.
 • Acatar els acords presos per l'equip
 • Realitzar l'activitat laboral establerta.
 • Acceptar els càrrecs i funcions que els hi siguin encomanats.

Article 6- DRETS DELS SOCIS

 • Elegir els càrrecs de la cooperativa.
 • Decidir la finalitat laboral.
 • Exigir informació sobre qualsevol aspecte de la marxa de la cooperativa.
 • Tenir informació i decidir sobre els beneficis econòmics.

Article 7-FALTES DELS SOCIS

 • Faltes lleus: Són aquelles faltes que comparten un avís.
 • Faltes regulars: Són aquelles faltes que comporten una sanció.
 • Faltes greus: Són aquelles faltes que poden comportat l'expulsió de la cooperativa.

Article 8-SANCIONS

Aquestes estaran determinades per la falta que s'hagi comes i l'espai de temps que estiguem.

Aritcle 9-BAIXA DELS SOCIS

La baixa dels socis serà lliure hi rebrà, si es creu oportí, una compensació econòmica.

Si la baixa es causada per una falta greu no rebrà cap compensació econòmica.

dilluns, 12 d’abril del 2010

Estatuts

1. Objectius:

Els compareixents constitueixen la Societat cooperativa denominada COOPERATIVA LA SERRA tenim l'objectiu de cultivar i vendre productes vegetals, de manera ecològica. Es busca una finalitat formativa i educativa.

2. Càrregs

Amb càrrec són:

Hortalà

Secretari

Comercial

3. La Cooperativa es constitueix per temps indefinit i donarà començament el 26 d'agost del 2009.

4- Consell Reactor: EDUCADOR+MENORS TREBALLADORS(CÀRRECS).

Base de la cooperativa

Article 1- DURADA

La cooperativa la serra es constitueix una cooperativa de treball associats.
Els presents estatuts queden dotat de plena personalitat jurídica o la responsabilitat dels socis limitada de les obligacions socials.

Artucke 2-QUI POT SER SOCI

Poden ser esser socis totes les persones que puguin prestar el seu treball de cara realitzat l'objecte.

Article 3- REQUISITS D'ADMISSIÓ

Per l'admissió d'una persona com soci cal complir els requisits següents:

 • L'assenyalat a l'article 2 d'aquests estatuts.
 • Superar un període determinat. Durant el qual la cooperativa i l'espirant valoraran la seva incorporació

Article 4-ADMISSIÓ

L'admissió es decidida per el consell rector que es fomentarà:

 • Les necessitats de la cooperativa
 • Els informes del període de prova

Article 5- OBLIGACIONS DELS SOCIS

 • Assistir a les reunions.
 • Acatar els acords presos per l'equip
 • Realitzar l'activitat laboral establerta.
 • Acceptar els càrrecs i funcions que els hi siguin encomanats.

Article 6- DRETS DELS SOCIS

 • Elegir els càrrecs de la cooperativa.
 • Decidir la finalitat laboral.
 • Exigir informació sobre qualsevol aspecte de la marxa de la cooperativa.
 • Tenir informació i decidir sobre els beneficis econòmics.

Article 7-FALTES DELS SOCIS

 • Faltes lleus: Són aquelles faltes que comparten un avís.
 • Faltes regulars: Són aquelles faltes que comporten una sanció.
 • Faltes greus: Són aquelles faltes que poden comportat l'expulsió de la cooperativa.

Article 8-SANCIONS

Aquestes estaran determinades per la falta que s'hagi comes i l'espai de temps que estiguem.

Aritcle 9-BAIXA DELS SOCIS

La baixa dels socis serà lliure hi rebrà, si es creu oportí, una compensació econòmica.

Si la baixa es causada per una falta greu no rebrà cap compensació econòmica.